6 steps to stop the spread aged care workers

Downloads

Coronavirus (COVID-19) – Վեց քայլ՝ դադարեցնելու տարածումը տարեցների խնամքի աշխատողների համար (Aged Care Six Steps to Stop the Spread Aged Care Workers)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
26 August 2020
Last updated: 
22 June 2022
Publication type: 
Fact sheet
Intended audience: 
General public
Language: 
Armenian - Հայերեն
Description: 

This information sheet includes:

  • Դուք լավ ե՞ք զգում ձեզ
  • Դուք հեռու՞ եք մնացել վատառողջ մարդկանցից
  • Արդյո՞ք ձեր գրիպի դեմ պատվաստումը նոր է
  • Դուք լվացե՞լ եք ձեր ձեռքերը
  • Դուք անցե՞լ եք COVID-19-ի դասընթացներ տարեցների խնամքի աշխատողների համար
  • Դուք գիտե՞ք ինչպես և երբ օգտագործել անձնական պաշտպանիչ սարքավորում (PPE)