Be COVIDSafe tile

Downloads

SIDA Naftaadu-u urrin laheyd cayinada COVID-19 (How to self-collect a COVID-19 swab)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
7 July 2020
Publication type: 
Fact sheet
Intended audience: 
General public
Language: 
Somali - Somali
Description: 

Tilmaamahan ayaa ku tusaya sida loo isticmaalo suufka si looga qaado cayinaad neef-mareenka hungurigaaga iyo sankaaga si loogu baaro. Waa inaad keli iska soo uruurisaa tusaale haddii dhakhtarku ku weydiiyo, rugta baadhitaanka ama xarunta aruurinta.

habakadda Sheybaarka Caafimaadka Dadweynaha (Public Health Laboratory Network PHLN) ayaa diyaarisay hagidan si ay kuu caawiso.