Be COVIDSafe tile

Downloads

Si të vetëmerrni shtupën për COVID-19 (How to self-collect a COVID-19 swab)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
6 July 2020
Publication type: 
Fact sheet
Intended audience: 
General public
Language: 
Albanian - Shqip
Description: 

Ky udhëzues tregon se si të përdorni shtupën për të marrur një mostër respiratore nga fyti
dhe hunda juaj për testim. Ju duhet të vetëmerrni një mostër nëse një gjë e tillë ju kërkohet
nga mjeku, klinika testuese apo qendra për marrje mostrash.

Rrjeti Publik Shëndetësor Laboratorik (PHLN) ka përgatitur këtë udhëzues për t’ju ndihmuar.