Be COVIDSafe tile

Downloads

PAPEL-PANGKAALAMAN ANG KAILANGAN MONG MALAMAN TUNGKOL SA CORONAVIRUS (COVID-19) (Coronavirus (COVID-19) – what you need to know)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
19 June 2020
Publication type: 
Fact Sheet
Intended audience: 
General public
Language: 
Tagalog - Tagalog
Description: 

This information sheet includes: 

 • Ano ang COVID-19?

 • Mga sintomas ng COVID-19

 • Paano ito kumakalat?

 • Para saan ang COVIDSafe app?

 • Paano gumagana ang COVIDSafe app?

 • Sino ang pinakananganganib mula sa COVID-19?

 • Paano protektahan ang iyong sarili at ang iba laban sa COVID-19

 • Patungo sa isang COVIDSafe na Australya

 • Paano ako magpapatingin sa doktor?

 • Mga klinika ng respiratoryo na pinamumunuan ng GP

 • Telehealth at paghahatid ng mga gamot sa bahay

 • Suporta para sa kalusugang pangkaisipan

 • Paano ako magpapa-test para sa COVID-19?

 • Naghihintay para sa resulta ng test

 • Paano ginagamot ang COVID-19?

 • Karagdagang impormasyon