Be COVIDSafe tile

Downloads

Pagprotekta sa iyo laban sa Coronavirus (Protecting you from coronavirus)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
17 June 2020
Publication type: 
Poster
Intended audience: 
General public
Language: 
Tagalog - Tagalog
Description: 

Pagprotekta sa iyo laban sa Coronavirus:

  • UGALIIN ANG PISIKAL NA PAGDISTANSYA
  • HUGASANG MADALAS ANG MGA KAMAY GAMIT ANG SABON AT TUBIG
  • LINISIN NANG MADALAS ANG IBABAW NG MGA BAGAY
  • UMUBO O BUMAHIN SA IYONG BRASO
  • MANATILI SA BAHAY KUNG MAY SAKIT AT MAGPA-TEST
  • I-DOWNLOAD ANG COVIDSAFE APP