Coronavirus (COVID-19) – Mga bagong klinika para sa kalusugang pangkaisipan  upang suportahan ang mga taga-Victoria sa panahon ng pandemyang COVID-19 (New mental health clinics in Victoria)

Downloads

Coronavirus (COVID-19) – Mga bagong klinika para sa kalusugang pangkaisipan upang suportahan ang mga taga-Victoria sa panahon ng pandemyang COVID-19 (New mental health clinics in Victoria)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
6 October 2020
Publication type: 
Fact sheet
Intended audience: 
General public
Language: 
Tagalog - Tagalog
Description: 

A fact sheet, in Tagalog, outlining new mental health clinics to support Victorians during coronavirus.