Coronavirus (COVID-19) – Klinika të reja të shëndetit mendor për të mbështetur  viktorianët gjatë pandemisë COVID-19 (New mental health clinics in Victoria)

Downloads

Coronavirus (COVID-19) – Klinika të reja të shëndetit mendor për të mbështetur viktorianët gjatë pandemisë COVID-19 (New mental health clinics in Victoria)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
6 October 2020
Publication type: 
Fact sheet
Intended audience: 
General public
Language: 
Albanian - Shqip
Description: 

A fact sheet, in Albanian, outlining new mental health clinics to support Victorians during coronavirus.