Be COVIDSafe tile

Downloads

Како самите да земете брис за КОВИД-19 (How to self-collect a COVID-19 swab)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
7 July 2020
Publication type: 
Fact sheet
Intended audience: 
General public
Language: 
Macedonian - Македонски
Description: 

Ова упатство покажува како да користите стапче за земање респираторен примерок (брис) од вашето грло и нос заради тестирање. Вие треба самите да го направите тестот само ако тоа го побара вашиот доктор, клиника за тестирање или центар за собирање на примероци.

Ова упатство го подготви The Public Health Laboratory Network (PHLN).