Be COVIDSafe tile

Downloads

Jak pobrać sobie wymaz w kierunku COVID-19 (How to self-collect a COVID-19 swab)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
7 July 2020
Publication type: 
Fact sheet
Intended audience: 
General public
Language: 
Polish - Polski
Description: 

Plakat ten pokazuje, jak pobrać sobie wymaz z nosa i gardła na badanie laboratoryjne. Wymaz od siebie samego pobierać można tylko na życzenie lekarza, kliniki wykonującej badania laboratoryjne lub punktu pobierania prób.

Niniejsze informacje zostały przygotowane przez sieć laboratoriów zdrowia publicznego (Public Health Laboratory Network, PHLN).