Coronavirus (COVID-19) – Կարևոր է COVID-19-ի թեստավորում անցնել, եթե դուք ախտանիշներ ունեք (It’s important to get a COVID-19 test if you have symptoms)

Downloads

Coronavirus (COVID-19) – Կարևոր է COVID-19-ի թեստավորում անցնել, եթե դուք ախտանիշներ ունեք (It’s important to get a COVID-19 test if you have symptoms)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
3 November 2020
Publication type: 
Poster
Intended audience: 
General public
Language: 
Armenian - Հայերեն
Description: 

This poster, in Language, explains the importance of getting a COVID-19 test if you have symptoms.