ዕድሚኦም ካብ 6 ኣዋርሒ ክሳዕ 4 ዓመት ንዝኾኑ ሕጻውንቲ ናይ COVID-19 ክታበት ንክወስዱ ይሕበር

Downloads

ዕድሚኦም ካብ 6 ኣዋርሒ ክሳዕ 4 ዓመት ንዝኾኑ ሕጻውንቲ ናይ COVID-19 ክታበት ንክወስዱ ይሕበር

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
17 August 2022
Last updated: 
23 September 2022
Publication type: 
Fact sheet
Intended audience: 
General public
Language: 
Tigrinya - ትግርኛ