Downloads

COVID–19: Thông tin về việc tiếp xúc gần với người được xác nhận nhiễm bệnh

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
30 March 2020
Publication type: 
Fact Sheet
Intended audience: 
General public
Language: 
Vietnamese - Tiếng Việt
Description: 

This information sheet includes:

  • Tự cách ly trong nhà nghĩa là gì?
  • Vi-rút corona và COVID-19 là gì?
  • Sự nhiễm bệnh lây lan như thế nào?
  • Một người có thể lây nhiễm bệnh cho người khác trong bao lâu?
  • Ai có nhiều nguy cơ nhất mắc bệnh nghiêm trọng?
  • Tôi phải làm gì nếu tôi khởi phát các triệu chứng?
  • Điều trị nhiễm bệnh như thế nào?
  • Làm thế nào chúng ta có thể giúp ngăn ngừa sự lây lan của việc nhiễm bệnh?
  • Tôi có nên đeo khẩu trang không?
  • Tôi có thể kiếm thêm thông tin ở đâu?