Be COVIDSafe tile

Downloads

COVID-19-näytteen ottaminen itse (How to self-collect a COVID-19 swab)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
7 July 2020
Publication type: 
Fact sheet
Intended audience: 
General public
Language: 
Finnish - Suomi
Description: 

Tässä ohjeessa näytetään, miten näytetikulla otetaan nielusta ja nenästä näyte testausta varten. Näyte otetaan itse vain lääkärin, testausklinikan tai näytteenottokeskuksen pyynnöstä.

Ohjeen näytteenoton avuksi on laatinut Kansanterveyslaboratorioiden verkosto (Public Health Laboratory Network, PHLN).