Downloads

COVID-19: Hướng dẫn giữ khoảng cách xã hội

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
30 March 2020
Publication type: 
Fact Sheet
Intended audience: 
General public
Language: 
Vietnamese - Tiếng Việt
Description: 

This information sheet includes:

  • Giữ khoảng cách xã hội là gì và tại sao điều nàylại quan trọng?
  • Tôi có thể làm gì?
  • Giữ khoảng cách xã hội ở nhà
  • Giữ khoảng cách xã hội ở nơi làm việc
  • Giữ khoảng cách xã hội ở trường học
  • Giữ khoảng cách xã hội nơi công cộng
  • Những điều cần xem xét khi tổ chức các cuộc tụ tập nơi công cộng
  • Thông tin thêm