Downloads

COVID-19: Hướng dẫn cách ly

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
27 March 2020
Last updated: 
30 March 2020
Publication type: 
Fact Sheet
Intended audience: 
General public
Language: 
Vietnamese - Tiếng Việt
Description: 

This information sheet includes:

  • Ai cần phải cách ly?
  • Ở nhà hay ở khách sạn của quý vị
  • Theo dõi các triệu chứng
  • Tôi làm gì nếu bị bệnh?
  • Tôi có thể làm gì để ngăn chặn sự lây lan của vi-rút corona?

  • Khi đi ra ngoài
  • Lời khuyên cho những ai sống cùng quý vị
  • Làm sạch
  • Quản lý trong 14 ngày cách ly

  • Thông tin thêm