Cover image for Coronavirus (COVID-19) – Religious services during coronavirus (Samoan)

Downloads

Coronavirus (COVID-19) – Sauniga faaletapua'iga vaitaimi o le coronavirus (Religious services during coronavirus)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
30 April 2020
Publication type: 
Poster
Intended audience: 
General public
Language: 
Samoan - Samoa
Description: 

A'o faaauau ona tapunia nofoaga o tapua'iga i le lautele, e mafai lava ona faasalalau atu sauniga i laina faasalalau i le ea online i lea vaipanoa. Ulufale atu i laina o faasalalauga i le ea online ina ia mafai ona fesoota'i pea ma lou vaipanoa ma lou faatuatuaga e tusa lava pe ua l ē mafai ona e auai i le tino.

E mafai ona tatou fesoasoani i le taofia o le faapepesi atu ma tumau ai i le maloloina lelei pe a tatou tutu faatasi.

Mo ni fautuaga fou e tusa ai ma le Coronavirus (COVID-19) Asiasi atu i le australia.gov.au