Coronavirus (COVID-19) – Дознајте побрзо дали сте биле во контакт со лице со коронавирус (Download the COVIDSafe app today)

Downloads

Coronavirus (COVID-19) – Дознајте побрзо дали сте биле во контакт со лице со коронавирус (Download the COVIDSafe app today)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
16 June 2020
Publication type: 
Poster
Intended audience: 
General public
Language: 
Macedonian - Македонски
Description: 

Дознајте побрзо дали сте биле во контакт со лице со коронавирус.

Преземете ја апликацијата COVIDSafe денес за да бидете безбедни вие и
вашата заедница со тоа што ќе им помогнете на нашите здравствени работници
брзо да ве известат ако сте стапиле во контакт со лице кое има коронавирус.

Со вашата приватност заштитена со закон, COVIDSafe води безбедни
белешки за другите корисници во ваша близина ако треба да излезете
надвор. Така, ќе бидете известени ако нивниот тест за коронавирус е
позитивен. Тоа ќе ни помогне побрзо да го спречиме ширењето на вирусот
за да можеме да се вратиме на работите што ги сакаме.