Coronavirus (COVID-19) – Մնալ covid-ից զերծ – կատարեք այս 3-ը (Stay COVID free – do the 3)

Downloads

Coronavirus (COVID-19) – Մնալ covid-ից զերծ – կատարեք այս 3-ը (Stay COVID free – do the 3)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
24 June 2020
Last updated: 
6 May 2022
Publication type: 
Poster
Intended audience: 
General public
Language: 
Armenian - Հայերեն
Description: 

Քանի որ մենք կրկին վերադառնում ենք մեր բնականոն առօրյային, մեզնից բոլորից է կախված

Մնալ covid-ից զերծ – կատարեք այս 3-ը

  1. Լվացեք ձեռքերը
  2. Ֆիզիկական հեռավորություն
  3. Ունեցեք ծրագիրը

Եվ եթե դուք մրսածություն ունեք կամ գրիպի նման ախտանիշներ, մնացեք տանը և զրուցեք ձեր բժշկի հետ թեստավորում անցնելու մասին