Keep that cough undercover poster in Vietnamese

Downloads

Coronavirus (COVID-19) – Khi ho, nhớ che chắn (Keep that cough under cover)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
18 March 2020
Publication type: 
Poster
Intended audience: 
General public
Language: 
Vietnamese - Tiếng Việt
Description: 

This poster promotes good hygiene practices when coughing and sneezing to prevent the spread of COVID-19 in Vietnamese.

Luôn ho hoặc hắt hơi vào cánh tay hoặc khăn giấy tissue và lập tức bỏ khăn giấy tissue vào thùng rác. Sau đó, rửa tay bằng xà-bông và nước ít nhất 20 giây.

Cùng nhau chúng ta có thể giúp ngăn chặn bệnh lây lan và luôn khỏe mạnh.