வீட்டுப் பராமரிப்பு சரியே (It's ok to have home care)

An information sheet in Tamil for older people who may have an aged care worker visiting them at home.

Downloads

வீட்டுப் பராமரிப்பு சரியே (It's ok to have home care)

It's ok to have home care infographic

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date:
Date last updated:
Publication type:
Fact sheet
Audience:
General public
Language:
Tamil - தமிழ்
Description:

This information sheet includes:

  • மேலதிக அறிவுரைகள்
  • கொரோனா வைரஸ்-இடமிருந்து உங்களைப் பாதுகாத்துக்கொள்ளல்

  • உங்களுடைய உடல்நலனைக் கவனித்துக்கொள்ளுங்கள்

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.