Cover image for Coronavirus (COVID-19) Hãy ưu tiên sức khoẻ tâm thần – (Make mental health a priority) (Vietnamese)

Downloads

Coronavirus (COVID-19) Hãy ưu tiên sức khoẻ tâm thần – (Make mental health a priority) (Vietnamese)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
10 May 2020
Last updated: 
19 May 2020
Publication type: 
Poster
Intended audience: 
General public
Language: 
Vietnamese - Tiếng Việt
Description: 

Hãy ưu tiên sức khoẻ tâm thần.

Hãy ăn uống tốt và duy trì vận động. Hãy giữ liên lạc qua điện thoại hoặc cuộc gọi video và tìm trợ giúp nếu bạn cần.

Cùng nhau chúng ta có thể giúp ngăn chặn bệnh dịch lây lan và giữ gìn sức khỏe.

Hãy tìm hiểu thêm tại australia.gov.au