Coronavirus (COVID-19) – Hãy tải xuống ứng dụng COVIDSafe hôm nay (Download the COVIDSafe app today)

Downloads

Coronavirus (COVID-19) – Hãy tải xuống ứng dụng COVIDSafe hôm nay (Download the COVIDSafe app today)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
17 June 2020
Publication type: 
Poster
Intended audience: 
General public
Language: 
Vietnamese - Tiếng Việt
Description: 

Biết được nhanh hơn nếu quý vị đã tiếp xúc với vi-rút Corona.

Hãy tải xuống ứng dụng COVIDSafe hôm nay để giữ an toàn cho bản thân và cộng đồng của quý vị bằng cách giúp các nhân viên y tế của chúng ta báo cho quý vị biết một cách nhanh chóng nếu quý vị đã tiếp xúc với ai đó bị nhiễm vi-rút Corona.

Với quyền riêng tư của quý vị được luật pháp bảo vệ, COVIDSafe giữ một ghi chép bảo mật về những người sử dụng khác mà quý vị đã ở gần nếu quý vị phải đi ra ngoài. Vì vậy, nếu họ có kết quả thử nghiệm dương tính với vi-rút Corona, quý vị sẽ được thông báo. Việc này sẽ giúp chúng ta ngăn chặn được sự lây lan sớm hơn, để chúng ta có thể trở lại với những thứ chúng ta yêu thích.