Coronavirus (COVID-19) – Giảm nguy cơ cho người Úc cao niên

Downloads

Coronavirus (COVID-19) – Giảm nguy cơ cho người Úc cao niên

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
2 April 2020
Last updated: 
6 May 2022
Publication type: 
Poster
Intended audience: 
General public
Language: 
Vietnamese - Tiếng Việt
Description: 

Giúp bảo vệ những người dễ bị vi-rút corona tác hại nhất.

  • Hạn chế tới các cư xá cao niên.
  • Hỏi thăm hàng xóm cao niên.

Cùng nhau chúng ta có thể giúp ngăn chặn bệnh lây lan và luôn khỏe mạnh.