Coronavirus (COVID-19) – Duy trì khoảng cách. (Keeping your distance)

Downloads

Coronavirus (COVID-19) – Duy trì khoảng cách. (Keeping your distance)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
3 April 2020
Publication type: 
Poster
Intended audience: 
General public
Language: 
Vietnamese - Tiếng Việt
Description: 

Hãy giúp ngăn chặn vi-rút corona lây lan bằng cách duy trì khoảng cách với
người khác. Hãy nhớ, đừng bắt tay hoặc chào hỏi theo cách đụng chạm thân
thể. Nếu có thể, hãy duy trì khoảng cách 1,5 mét và rửa tay sạch sẽ, đặc biệt
sau khi đã có mặt ở những nơi công cộng.

Cùng nhau chúng ta có thể giúp ngăn chặn bệnh lây lan và luôn khỏe mạnh.