Symptoms of COVID-19 include fever, cough, sore throat, shortness of breath

Downloads

Coronavirus (COVID-19) बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू (frequently asked questions)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
30 April 2020
Publication type: 
Fact Sheet
Intended audience: 
General public
Language: 
Nepali - नेपाली
Description: 

This information sheet includes: 

 • कोरोनाभाइरस (Coronavirus) र COVID-19 के हो?

 • Coronavirus कसरी फैलिन्छ?

 • के म घरवाट बाहिर निस्कन सक्छु?

 • COVID-19 का लक्षणहरू के हुन्?

 • लक्षण देखिएमा मैले के गर्नुपर्छ?

 • Coronavirus को फैलावटलाई रोक्न हामीले कसरी मद्दत गर्न सक्छौँ?

 • के मैले COVID-19 का लागि परीक्षण गर्नुपर्छ?

 • को-को अलग (आइसोलेट) बस्नुपर्छ?

 • मसँग बस्दै गरेको व्यक्तिमा COVID-19 को परीक्षण हुँदैछ। के म आफैँ अलग्गै बस्नुपर्छ र परीक्षण पनि गर्नुपर्छ?

 • घरमा अलग्गै बस्ने भन्नुको अर्थ के हुन्छ?

 • सामाजिक दूरी के हो र यो किन महत्त्वपूर्ण छ?

 • सबै भन्दा बढी जोखिम कसलाई हुन्छ?

 • भाइरसलाई कसरी उपचार गरिन्छ?

 • के मैले वृद्ध हेरचाह ग्राम मा रहेका परिवार तथा साथी भेट्न सक्छु?

 • सार्वजनिक जमघटमा के कस्ता सीमा राखिएको छ?

 • हवाईजहाज, बस, रेल, राइड शेयर तथा ट्याक्सीजस्ता सार्वजनिक यातायात बारे के हुन्छ?

 • घरबाट काम गर्दा के हुन्छ?

 • के मैले आफ्ना बच्चालाई हेरचाह केन्द्र वा विद्यालयबाट निकाल्नुपर्छ?

 • के मैले मास्क लगाउनुपर्छ?

 • थप जानकारी