Coronavirus (COVID-19) – Ahaano kaxor ah covid – samee 3 da (Stay COVID free – do the 3)

Downloads

Coronavirus (COVID-19) – Ahaano kaxor ah covid – samee 3 da (Stay COVID free – do the 3)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
28 June 2020
Last updated: 
6 May 2022
Publication type: 
Poster
Intended audience: 
General public
Language: 
Somali - Somali
Description: 

Si aynu halkaa ugu soo baxayno markale, annaga dhamaanteen ayay ina jirtaa in aan

Ahaano kaxor ah covid – samee 3 da

  1. Meydhista gacmaha
  2. Kalafogaashaha jirdhka
  3. Hayso barnaamijka telifoonka

Iyo haddii aad dareemeysid calaamadaha dureyga ama hargabka, jog gurigaaga islam markaana la hadal dhaktarkaaga si aad baaris aad u heshid.