Cover image for Coronavirus (COVID-19) – Religious services during coronavirus (Somali)

Downloads

Coronavirus (COVID-19) – Adeegyada diinta muddada coronavirus-ka (Religious services during coronavirus)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
30 April 2020
Last updated: 
1 May 2020
Publication type: 
Poster
Intended audience: 
General public
Language: 
Somali - Somali
Description: 

Iyada oo meelaha lagu cibaadaystaa ay ka xirnaan doonaan dadweynaha, weli adeegyada waxaa loogu soo diri karaa bulshada online-ka. Helitaanka Adeegyada online-ka ahi waa in ay u shaqaynayaan bulshadaada xataa haddii adigu aadan halkaas joogin.

Wadajir ahaan waxaan caawin karnaa joojinta faafitaanka oo waxaan ahaan karaa kuwa fayow.

Taladii ugu dambaysey ee khuseysa Coronavirus (COVID-19) Booqo Australia.gov.au