Be COVIDSafe tile

Downloads

Cách tự lấy mẫu quệt xét nghiệm COVID-19 (How to self-collect a COVID-19 swab)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
8 July 2020
Publication type: 
Fact sheet
Intended audience: 
General public
Language: 
Vietnamese - Tiếng Việt
Description: 

Tài liệu hướng dẫn này chỉ dẫn quý vị cách lấy mẫu xét nghiệm từ cổ họng và mũi bằng tăm bông để xét nghiệm. Quý vị chỉ nên tự lấy mẫu xét nghiệm nếu có yêu cầu của bác sĩ, phòng khám xét nghiệm hoặc trung tâm lấy mẫu xét nghiệm.

Mạng lưới Phòng thí nghiệm Y tế Công cộng (PHLN, Public Health Laboratory Network) đã soạn thảo tài liệu hướng dẫn này để giúp quý vị.