Be COVIDSafe tile

Downloads

Bảo vệ bản thân khỏi bị nhiễm Coronavirus (Protecting you from coronavirus)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
18 June 2020
Publication type: 
Poster
Intended audience: 
General public
Language: 
Vietnamese - Tiếng Việt
Description: 

Bảo vệ bản thân khỏi bị nhiễm Coronavirus:

  • DUY TRÌ KHOẢNG CÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI KHÁC
  • THƯỜNG XUYÊN RỬA TAY BẰNG XÀ-BÔNG VÀ NƯỚC
  • THƯỜNG XUYÊN LAU CHÙI SẠCH SẼ CÁC BỀ MẶT
  • HO HOẶC HẮT HƠI VÀO CÁNH TAY
  • Ở NHÀ NẾU KHÔNG KHỎE VÀ ĐI XÉT NGHIỆM
  • HÃY TẢI ỨNG DỤNG COVIDSAFE XUỐNG