Coronavirus (COVID-19) – Radio – Sự an lành về tinh thần của quý vị là quan trọng (Your mental wellbeing is important)

Downloads

Download audio file

Read transcript

Thông điệp từ Chính phủ Úc, tại Canberra

Hãy có nề nếp hàng ngày. Những thực phẩm tốt cho sức khỏe, vận động thể lực, làm những thứ quý vị yêu thích, tất cả đều hỗ trợ sức khỏe tâm thần của quý vị.

Chủ động liên lạc với bạn bè và gia đình bằng tin nhắn, thư điện tử, bằng cách trò chuyện có hình, hoặc gọi điện thoại để giúp cảm thấy gắn kết trong thời gian quý vị xa nhau.

Cảm thấy bị áp đảo vào những lúc bất chắc là điều thường gặp. Nếu cần thêm thông tin và sự hỗ trợ cho sức khỏe tâm thần, xin quý vị truy cập health.gov.au để tìm hiểu thêm.

Date published: 
21 September 2020
Duration:
0:45
Audience: 
General public
Description: 

This radio ad explains, in Vietnamese, the importance of looking after your mental wellbeing during COVID-19.