Coronavirus (COVID-19) – Radio – Sử dụng phương tiện giao thông công cộng (Using public transport)

Downloads

Download audio file

Read transcript

Thông điệp từ Chính phủ Úc, tại Canberra

Điều quan trọng là giữ vệ sinh sạch sẽ khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng, bao gồm xe lửa, xe buýt, xe điện hay tắc-xi và dịch vụ chung xe.

Hãy rửa tay bằng xà-bông và nước hoặc bằng nước rửa tay khô sau khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng hay tắc-xi.

Xem xét đến việc đi lại vào ngoài giờ cao điểm. Việc này sẽ giúp quý vị luôn cách 1,5 mét khỏi những người khác.

Quý vị có thể chọn, hoặc cần phải mang khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng. Tuân theo các đòi hỏi trong tiểu bang hay lãnh thổ của quý vị.

Nếu bệnh, xin quý vị ở nhà và đừng sử dụng phương tiện giao thông công cộng.  

Cùng nhau, tất cả chúng ta có thể luôn COVIDSafe.

Date published: 
28 September 2020
Duration:
0:45
Audience: 
General public
Description: 

This radio ad, in Vietnamese, provides useful tips for passengers to keep safe while using public transport.