Coronavirus (COVID-19) – Radio – مصئون ماندن هنگام دیدوبازدید با خانواده و دوستان (Staying safe when gathering with family and friends)

Downloads

Download audio file

Read transcript

پیامی از دولت استرالیا، کنبرا

اگر در نظر دارید با دوستان یا اعضای خانواده خود دیدار کنید یا بیرون بروید، برای ایمنی خود و عزیزان تان این نکات را به یاد داشته باشید.

دستان خود را به صورت مرتب بشویید یا ضدعفونی کنید و ٥,۱ متر از دیگران فاصله بگیرید. از دست دادن، در آغوش گرفتن و بوسه با افرادی که با آن‌ها زندگی نمی‌کنید، خودداری کنید.

اگر حال تان خوب نیست، با دیگران دیدار نکنید و یک‌جا نشوید. اگر علایم زکام یا سرماخوردگی‌مانند دارید، باید در خانه بمانید و آزمایش کووید-۱٩ بدهید.

با هم می‌توانیم جان افراد را نجات دهیم و شیوع ویروس کرونا را متوقف کنیم.

Date published: 
27 October 2020
Duration:
0:45
Audience: 
General public
Description: 

This radio ad, in Dari, provides useful tips to help people stay COVIDSafe when gathering with family and friends.