Coronavirus (COVID-19) – radio – Simple steps to stop the spread (Vietnamese)

Downloads

Download audio file

Read transcript

Để giúp ngăn chặn sự lây lan của các loại vi-rút – như cúm và coronavirus – thì vệ sinh tốt là việc thiết yếu.

Vệ sinh tốt bắt đầu bằng việc rửa tay bằng xà-bông và nước – trong ít nhất 20 giây – mỗi khi bạn...

  • ho, hắt hơi hay hỉ mũi
  • chuẩn bị đồ ăn hay ăn uống
  • chăm sóc ai đó đau ốm
  • chạm tay lên mặt mình, hay
  • đi vệ sinh.

Cùng nhau, chúng ta có thể giúp ngăn chặn sự lây lan và luôn khỏe mạnh.

Hãy truy cập trang mạng health.gov.au để tìm hiểu thêm.

Được Chính phủ Úc tại Canberra, ủy quyền.

Date published: 
27 May 2020
Duration:
0:45
Audience: 
General public
Description: 

This radio ad in Vietnamese outlines some simple steps you can take to help stop the spread of COVID-19.