Coronavirus (COVID-19) – radio – Reducing risks for older Australians (Vietnamese)

Downloads

Download audio file

Read transcript

Đối với hầu hết mọi người, vi-rút corona là bệnh dịch nhẹ và bình phục nhanh. ­

Nhưng đối với người Úc cao niên, vi-rút corona có thể là bệnh trầm trọng hơn.

Để giúp bảo vệ những người có nguy cơ cao nhất, giờ đây có những hạn chế mới đối với việc thăm viếng các viện dưỡng lão.

Những hạn chế này sẽ giúp giảm nguy cơ cho  những người sống trong các viện dưỡng lão – và những người chăm sóc cho họ.

Việc cũng quan trọng là hỏi thăm người cao niên trong các cộng đồng của chúng ta - và bảo đảm là họ vẫn ổn.    

Cùng nhau, chúng ta có thể giúp ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch này và giữ gìn sức khỏe.

Hãy truy cập trang mạng health chấm gov chấm au để tìm hiểu thêm.

Được Chính phủ Úc tại Canberra, ủy quyền.

Date published: 
27 May 2020
Duration:
0:45
Audience: 
General public
Description: 

This radio ad in Vietnamese explains how we can help to protect our older Australians against coronavirus.