Coronavirus (COVID-19) – radio – Reducing risks for older Australians (Farsi)

Downloads

Download audio file

Read transcript

کروناویروس یک بیماری خفیف است که بسیاری از افرادی که به آن مبتلا می شوند به سرعت بهبود پیدا می کنند.

اما برای استرالیایی های سالمند، این بیماری می تواند جدی تر باشد.

برای کمک به محافظت از افرادی که در معرض بیشترین خطر قرار دارند، در حال حاضر یک سری محدودیت های جدید به منظور محدود کردن دسترسی به  خانه سالمندان به مرحله اجرا گذاشته شده است.

این محدودیت ها باعث کاهش خطرات برای ساکنان این تسهیلات و افرادی می شود که از آنها مراقبت می کنند.

همچنین مهم است که از احوال افراد سالمند در داخل جامعه خود آگاه شوید و اطمینان حاصل کنید که حال آنها خوب است.

ما با همدیگر می توانیم جلوی انتشار را بگیریم و سالم بمانیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت health.gov.au  دیدن کنید.

تصویب شده توسط دولت استرالیا، کانبرا

Date published: 
27 May 2020
Duration:
0:45
Audience: 
General public
Description: 

This radio ad in Farsi explains how we can help to protect our older Australians against coronavirus.