Coronavirus (COVID-19) – Looking after your mental wellbeing (Farsi)

Downloads

Download audio file

Read transcript

در حالی که همه با هم فرق دارند، اما در حال حاضر بسیاری از ما در احساس استرس یا

تنهایی با همدیگر مشترک هستیم.

تأثیرات کروناویروس دشوار است و می تواند سلامت روان ما را تحت تأثیر قرار دهد.

پس باید مراقب خودمان باشیم.

کارهای ساده‌ای وجود دارد که هر روز می توانیم انجام دهیم تا به ما کمک کند.

یک روال روزانه ایجاد کنید که شامل ورزش، تغذیه مناسب و خواب خوب در شب باشد.

با خانواده و دوستان خود صحبت کنید.

و در صورت لزوم، به خدمات بهداشت روان و خدمات پشتیبانی اقتصادی دسترسی پیدا

کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت headtohealth.gov.au بروید

تصویب شده توسط دولت استرالیا، کانبرا

Duration:
0:45
Audience: 
General public
Description: 

This radio ad in Farsi has tips on taking care of your mental health during COVID-19.