Coronavirus (COVID-19) – Radio – Chuyển lạ thành quen (Living the new normal)

Downloads

Download audio file

Read transcript

Những thay đổi giúp chặn sự lây lan coronavirus thực hiện trong thời gian đại dịch cần được tiếp tục.

Tiếp tục duy trì các biện pháp an toàn COVIDSafe như giãn cách, giữ vệ sinh, và đeo khẩu trang khi cần thiết.

Ở nhà nếu không khỏe, và đi xét nghiệm COVID-19.

Giữ ứng dụng COVIDSafe ở chế độ hoạt động để được thông báo khi cần.

Cùng nhau, chúng ta hãy tiếp tục giữ an toàn để luôn an toàn.

Hãy tìm hiểu thêm tại trang mạng health.gov.au hoặc gọi số 1800 020 080. Muốn có dịch vụ thông ngôn và phiên dịch, xin quý vị gọi 131 450.

Được Chính phủ Úc tại Canberra, ủy quyền.

Date published: 
6 August 2020
Duration:
0:45
Audience: 
General public
Description: 

Changes we’ve made during coronavirus to help stop the spread will continue to play an even bigger part into the future. This radio ad, in Vietnamese, shows what living in the new normal is all about.