Coronavirus (COVID-19) – Radio – नयाँ प्रकारको सामान्य जीवन बिताउन (Living the new normal)

Downloads

Download audio file

Read transcript

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणलाई फैलनबाट रोक्न हामीले गरेका परिवर्तनहरु जारी रहनु पर्दछ।

भौतिक दूरी कायम राख्ने, सरसफाइको राम्रो अभ्यास गर्ने, र आवश्यक परेको बेला मास्क लगाउने जस्ता कोभिडसेफका विकल्पहरु अपनाउने क्रम जारी राख्नुहोस्।

अस्वस्थ रहेको बेला घरमै बस्नुहोस्, र कोभिड-१९ को लागि परिक्षण गराउनुहोस्।

जरुरत परे तपाईंलाई सम्पर्क गर्न मिल्ने गरि कोभिडसेफ एप चालु राख्नुहोस्।

संगै अगाडी बढौं र सुरक्षित रहौं।

थप जानकारीका लागि health.gov.au मा जानुहोस्, वा १८०० ०२० ०८० मा फोन गर्नुहोस्।  अनुवाद र दोभाषे सेवाका लागि १३१ ४५० मा फोन गर्नुहोस्।

अस्ट्रेलियाली सरकार, क्यानबेराद्वारा अधिकृत

Date published: 
6 August 2020
Duration:
0:45
Audience: 
General public
Description: 

Changes we’ve made during coronavirus to help stop the spread will continue to play an even bigger part into the future. This radio ad, in Nepali, shows what living in the new normal is all about.