Coronavirus (COVID-19) – Radio – Како да живееме во новото нормално (Living the new normal)

Downloads

Download audio file

Read transcript

Измените што ги воведовме за да го спречиме ширењето на коронавирусот треба да продолжат да се применуваат.

Продолжете да донесувате COVIDSafe одлуки како што се одржување на физичко растојание, практикување на добра хигиена и носење на маска кога тоа е потребно.

Останете дома кога не се чувствувате добро и тестирајте се за COVID-19.

Нека апликацијата COVIDSafe ви биде активна за да може да ве контактираат  ако има потреба од тоа.

Да продолжиме да одиме напред и да останеме безбедни заедно.

Дознајте повеќе на health.gov.au или јавете се на 1800 020 080. За писмено и усмено преведување, јавете се на 131 450.

Овластено од Австралиската влада, Канбера.

Date published: 
6 August 2020
Duration:
0:45
Audience: 
General public
Description: 

Changes we’ve made during coronavirus to help stop the spread will continue to play an even bigger part into the future. This radio ad, in Macedonian, shows what living in the new normal is all about.