Do the 3 – wash hands, physical distance, have the app

Downloads

Download audio file

Read transcript

Nhiều lệnh hạn chế đang thay đổi, vì vậy, điều quan trọng hơn bao giờ hết là giữ cho tất cả chúng ta được AN TOÀN.

Khi cài đặt ứng dụng COVIDSafe trên điện thoại của mình, quý vị sẽ giúp nhân viên y tế nhanh chóng thông báo cho quý vị biết nếu quý vị đã tiếp xúc với người đã xét nghiệm dương tính đối với coronavirus.

Hãy cùng hơn sáu triệu người Úc đang hợp lực giúp ngăn chặn bệnh lây lan.

Vậy hãy thực hiện cả ba điều.

Rửa tay, duy trì khoảng cách đối với người khác và tải ứng dụng COVIDSafe xuống ngay hôm nay.

Được Viên chức Y tế Trưởng, Canberra ủy quyền

Date published: 
18 June 2020
Duration:
0:34
Audience: 
General public
Description: 

As we start to get back out there, this radio ad in Vietnamese reminds all Australians to be COVIDSafe by washing your hands, keeping your distance and having the COVIDSafe app.