Do the 3 – wash hands, physical distance, have the app

Downloads

Download audio file

Read transcript

धेरै प्रतिबन्धहरू परिवर्तन हुँदैछन्, हामी सबैलाई सुरक्षित राख्नको लागि यसलाई अझ महत्त्वपूर्ण बनाउँदै।

यदि तपाईं कोरोनाभाइरसको लागि सकारात्मक जाँच गरेका कसैसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भने, तपाईंको फोनमा COVIDSafe याप्स हुनाले हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तपाईंलाई छिटो सूचित गर्न मद्दत गर्दछ।

साठी लाख भन्दा बढी अष्ट्रेलियालीहरूसँग सामेल हुनुहोस् जसले एक साथ सँगै प्रचार रोक्न मद्दत गरिरहेका छन्।

तसर्थ तिनकुराहरु गर्नुहोस्।

आफ्नो हात धुनुहोस्, आफ्नो भौतिक दूरी राख्नुहोस्, र आज COVIDSafe याप्स डाउनलोड गर्नुहोस्।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अधिकृत, क्यानबेरा ।

Date published: 
20 June 2020
Duration:
0:31
Audience: 
General public
Description: 

As we start to get back out there, this radio ad in Nepali reminds all Australians to be COVIDSafe by washing your hands, keeping your distance and having the COVIDSafe app.