Coronavirus (COVID-19) – Radio – Giữ các cuộc hẹn y khoa định kỳ của quý vị (Keeping your regular medical appointments)

Downloads

Download audio file

Read transcript

Thông điệp từ Chính phủ Úc, tại Canberra

Trong suốt thời gian dịch bệnh vi-rút corona, điều quan trọng là giữ các cuộc hẹn y khoa định kỳ của quý vị, đặc biệt nếu quý vị có các bệnh trạng mãn tính hay bệnh tật vốn có.

Gặp chuyên viên y tế của quý vị vẫn là việc an toàn, chỉ cần tuân theo các hướng dẫn họ đưa ra cho quý vị. Đây có thể bao gồm việc mang khẩu trang và khử trùng tay.

Quý vị còn có thể có các cuộc hẹn y tế từ xa với bác sĩ của mình qua điện thoại hoặc bằng cách gặp qua truyền hình. Bác sĩ của quý vị có thể gửi cho quý vị toa thuốc bằng giấy hoặc gửi bản kỹ thuật số đến nhà thuốc tây của quý vị. Thuốc men còn có thể được giao tới nhà quý vị.

Xin quý vị truy cập health.gov.au để tìm hiểu thêm.

Duration:
0:45
Audience: 
General public
Description: 

This radio ad explains, in Vietnamese, the importance of keeping up your regular medical appointments during COVID-19.