Coronavirus (COVID-19) – radio – it pays to stay informed (Tagalog)

Downloads

Download audio file

Read transcript

Habang patuloy ang pagkalat ng coronavirus, mahalagang manatiling maalam   

Ipinatupad na ang isang pambansang plano upang harapin ang pagkalat ng virus at maihatida ng suporta sa komunidad

Habang mas maraming impormasyon ang nalalaman  ukol sa virus at kung paano ito kumakalat

Ang plano ay ipatutupad at paaalam namin sa inyo ang mga pinaka huling payo

Para sa karagdagang impormasyon, magtungo sa website health.gov.au

Sama-sama maari nating mahinto ang pagkalat ng sakit at manatiling malusog.

Pinahintulutan ng Pamahalaang Australya, Canberra

Date published: 
2 June 2020
Duration:
0:45
Audience: 
General public
Description: 

This radio ad in Tagalog outlines how you can stay informed to help stop the spread of COVID-19.