COVID-19 vaccination – Radio – نحوه کار واکسن ها (How vaccines work)

Downloads

Download audio file

Read transcript

واکسن های کووید-۱۹ به بدن شما آموزش می دهند تا ویروس کووید-۱۹ را تشخیص دهد و با آن مبارزه کند.

این واکسن ها حاوی کووید-۱۹ نیستند و شما نمی توانید با زدن این واکسن ها کووید-۱۹ بگیرید. این واکسن ها چیزی را در بدن شما تغییر نمی دهند یا حذف نمی کنند.

عوارض جانبی خفیف، مانند سردرد یا درد عضلات به این معنی است که واکسن در حال کار کردن است.

واکسن های کووید-۱۹ به پیشگیری از بیماری شدید و مرگ کمک می کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۱۸۰۰۰۲۰۰۸۰ تماس بگیرید.

برای خدمات ترجمه کتبی و شفاهی با شماره تلفن ۱۳۱۴۵۰ تماس بگیرید.

Date published: 
31 March 2021
Duration:
0:45
Audience: 
General public