Coronavirus (COVID-19) – Radio – Paano kumakalat ang virus (How the virus spreads)

Downloads

Download audio file

Read transcript

Malubha ang lagay ni Inay sa ospital. Napakabilis ng mga pangyayari.

Nagkita kami sa bahay ilang linggo na ang nakalipas - ngunit hindi ko alam na may COVID ako. Walang anumang sintomas.

Isang linggo bago noon, nagluto ng hapunan ang aking kaibigan. Siya ay may kaunting sipon.   

Limang araw bago noon, nagtrabaho siya sa isang kapihan kasama ang isang babae – na nagsabing sinisipon lamang siya.

Lahat kami ay may COVID at di-sinasadyang naikalat ito.

Hindi na namin mababago iyani. Ngunit maaari naming baguhin ang aming gawi sa hinaharap.

Maging COVIDSafe at magligtas ng mga buhay.

Para sa karagdagang kaalaman, bisitahin ang Australia.gov.au.

Awtorisado ng Pamahalaang Australya, Canberra. 

Date published: 
18 September 2020
Duration:
0:45
Audience: 
General public
Description: 

This radio ad explains, in Tagalog, the importance of continuing COVIDSafe practices in day to day life. Listen to this radio ad to learn how quickly COVID-19 can spread.