Coronavirus (COVID-19) – radio – Good hygiene starts here (Macedonian)

Downloads

Download audio file

Read transcript

Вируси како грип и коронавирус се шират кога ситни капки од кашлица и кивање слетуваат на површини што другите ги допираат.

Може да помогнете да се намали овој ризик со кашлање или кивање во лактот или на горниот дел од раката.

Или, користете хартиено шамивче и веднаш ставете го во корпа. Потоа измијте ги рацете со сапун и вода најмалку 20 секунди.

Заедно, можеме да помогнеме да се запре ширењето на вирусот и да останеме здрави.

Отидете на health.gov.au за да дознаете повеќе.

Овластено од австралиската влада, Канбера.

Date published: 
2 June 2020
Duration:
0:45
Audience: 
General public
Description: 

This radio ad in Macedonian outlines good hygiene practices to help stop the spread of COVID-19.