Coronavirus (COVID-19) – Radio – Đi xét nghiệm COVID-19 (Getting tested for COVID-19)

Downloads

Download audio file

Read transcript

Thông điệp từ Chính phủ Úc, tại Canberra

Quý vị có thể giúp làm giảm sự lây lan của COVID-19 bằng cách đi xét nghiệm nếu cảm thấy không khỏe. 

Xin quý vị đi xét nghiệm ngay cả nếu chỉ có các triệu chứng nhẹ giống như bị cảm hay cúm, và hãy chắc chắn là quý vị ở nhà. 

Xét nghiệm là miễn phí và an toàn và giúp bảo vệ quý vị, gia đình quý vị và cộng đồng.

Quý vị phải ở nhà và cách ly cho tới khi nhận được kết quả.  

Cùng nhau, chúng ta có thể giữ COVIDSafe và cứu mạng sống. Muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập health.gov.a

Duration:
0:45
Audience: 
General public
Description: 

This radio ad explains, in Vietnamese, the importance of staying home at getting tested for COVID-19 if you are unwell.