Be COVIDSafe

Downloads

Download audio file

Read transcript

Để giữ an toàn cho tất cả chúng ta, và giúp các nhân viên y tế,   

điều tối quan trọng là nhanh chóng biết được nếu quý vị đã tiếp xúc với ai đó có kết quả thử nghiệm dương tính với Vi-rút corona.

Đó là lý do tại sao chúng tôi đã đưa ra ứng dụng COVIDSafe.

Với quyền riêng tư của quý vị được luật pháp bảo vệ, COVIDSafe giữ một ghi chép an toàn về những người sử dụng khác mà quý vị đã ở gần nếu quý vị phải ra ngoài.

Vì thế, nếu họ có kết quả thử nghiệm dương tính với Vi-rút corona, quý vị sẽ được thông báo.

Việc này sẽ giúp chúng ta ngăn chặn được sự lây lan sớm hơn,

để chúng ta có thể trở lại với những thứ chúng ta yêu thích.

Hãy tải xuống COVIDSafe hôm nay.

Được Trưởng ban Y tế, tại Canberra, ủy quyền.

Duration:
0:45
Audience: 
General public
Description: 

This radio ad outlines, in Vietnamese, how using the COVIDSafe app can help to stop the spread of COVID-19.