Be COVIDSafe

Downloads

Download audio file

Read transcript

Para sa ating kaligtasan at matulungan ang mga health workers  mahalaga na malaman kaagad kung kayo ay lumapit sa isang nag-positibo sa Coronavirus.

Kaya ipinapakilala namin ang COVIDSafe app.

Habang ang inyong privacy  ay protektado ng batas, ang COVIDSafe ay susubaybay sa ibang gumagamit na nalapitan ninyo kung kayo ay lalabas.

Kaya kung naging positibo sila sa Coronavirus, kayo ay maaabisuhan kaagad.

Sa pamamagitan ng app mas maagang mahihinto ang paglaganap nito, mas maaga rin tayong makakabalik sa mga gawaing ikinasisiya natin.

Mag-download ng COVIDSafe ngayon.

Pinahintulutan ng Chief Medical Officer, Canberra.

Date published: 
16 June 2020
Duration:
0:45
Audience: 
General public
Description: 

This radio ad outlines, in Tagalog, how using the COVIDSafe app can help to stop the spread of COVID-19.