Trẻ em lúc nào cũng là trẻ em

This radio advertisement, in Vietnamese, explains that kids will always be kids, so let’s protect them against serious illness from COVID-19 with a vaccination.

Downloads

Trẻ em lúc nào cũng là trẻ em.

Vì vậy, chúng ta hãy bảo vệ các em tránh bị bệnh trầm trọng do COVID-19 bằng việc chích vắc-xin đã được Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu thẩm định cẩn thận.

Hãy truy cập australia.gov.au hoặc gọi số 1800 020 080. Hãy bấm lựa chọn 8 để được dịch vụ thông dịch hỗ trợ.

Được Chính phủ Úc tại Canberra, uỷ quyền.

Publication date:
Duration:
00:30
Audience:
General public
Description:

resources/audio/covid-19-vaccination-radio-kids-will-be-kids-vietnamese

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.